Vi har kandidater - ikke klienter!

franklin & simonsens forløb er målrettet ledige dagpengemodtagere, altså forsikrede ledige. Formålet med alle vores forløb er job.

 

Inden for denne gruppe dækker vi alle brancher, alle uddannelser og alle aldre. Vi har mindst fokus på længden af ledigheden - og mest fokus på fremtiden: kandidatens næste job.

 

Vi har ambitioner på kandidaternes vegne. Ambitioner, der skal føre til det næste job. Derfor tør vi stille krav om en aktiv indsats til både kandidaterne og til os selv. Vi sender CV'er ud til relevante virksomheder, samtidigt med at vi aftaler med kandidaterne, hvilke virksomheder de skal kontakte hver uge. Det er efter vores mening et udtryk for respekt, at vi forventer en aktiv indsats, og det er en vigtig del af grundlaget for at etablere et godt samarbejde.

 

Vores vejledning og sparring tager udgangspunkt i en åben og ærlig dialog. Ud fra en objektiv vurdering af hver enkelt kandidats ønsker og muligheder på arbejdsmarkedet tilrettelægger vi vores arbejde, så vi fokuserer på de dele af jobsøgningen, som den enkelte kandidat har størst brug for at forbedre for at få job.

 

Kandidater

Jeg vil hermed takke alle samarbejdspartnere, kolleger og kandidater for et fantastisk samarbejde gennem de sidste knap 30 år. Jeg har valgt at lukke franklin & simonsen 31.8.2018 for at nyde mit velfortjente otium. 

Må det gode liv tilsmile alle.

Venlig hilsen Heidi Simonsen

Forandring & samarbejde

Siden franklin & simonsen blev grundlagt i 2008, har vi markeret os som en seriøs og innovativ samarbejdspartner på beskæftigelsesområdet.

 

Med udgangspunkt i vores store og stadigt voksende netværk til virksomheder arbejder vi med jobformidling, rekruttering og genplacering. Virksomheder tager godt imod kandidater fra franklin & simonsen, fordi vi gennem årene har vist, at vi er gode til at matche virksomhedernes behov med vores kandidaters faglige og personlige kompetencer.

 

Vi tror på det enkelte menneskes lyst, vilje og evne til at arbejde. Vores gode resultater skaber vi ved at tage udgangspunkt i den enkelte lediges realistiske jobønsker og virksomhedernes behov for arbejdskraft.

 

En målrettet, motiverende og engageret sparring er med til at give et konstruktivt perspektiv på ledighed.

 

Vi arbejder med at afdække nye karrieremuligheder, og vi lægger vægt på, at jobsøgning kan bruges som et redskab til at reflektere over sin faglige og personlige udvikling.

 

Målet i arbejdet med vores kandidater er altid:

Kortest mulige vej til beskæftigelse.

 

Om os  

Job- og arbejdsmarkedscentre

De fynske job- og arbejdsmarkedscentre er de vigtigste offentlige samarbejdspartnere for franklin & simonsen. Vi udvikler og tilbyder en række faste forløb. Vi er desuden altid parate til at sammensætte  et individuelt tilrettelagt forløb, når en kandidat har særlige kompetencer eller behov.

 

franklin & simonsen skaber de bedste resultater. Vores høje succesrate bygger primært på vores store og stadigt voksende netværk til virksomheder inden for stort set alle brancher. I kraft af dette netværk sikrer vi, at vores kandidater igen får kontakt til arbejdsmarkedet i form af enten ordinær beskæftigelse, ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik.

 

Formålet med alle vores forløb er ordinær beskæftigelse. For alle vores kandidater garanterer vi, at der i forlængelse af et forløb hos os som minimum etableres en relevant virksomhedspraktik. De præcise rammer og vilkår for dette aftales individuelt i en dialog med den enkelte kandidat og det relevante jobcenter, der har henvist kandidaten.

 

Jobcentre