Jobcentre

De fynske job- og arbejdsmarkedscentre er de vigtigste offentlige samarbejdspartnere for franklin & simonsen. Vi tilbyder en række faste forløb, og vi kan også sammensætte et individuelt tilrettelagt forløb, når en kandidat har særlige behov, der skal tages højde for.

 

Vores høje succesrate bygger primært på vores store og stadigt voksende netværk til virksomheder inden for stort set alle brancher. I kraft af dette netværk sikrer vi, at vores kandidater igen får kontakt til arbejdsmarkedet i form af enten ordinær beskæftigelse, ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik.

 

En anden og væsentlig del af vores metode bygger på tanken om hjælp til selvhjælp. Den enkelte kandidat skal opleve at få nye perspektiver og redskaber i forhold til selv at kunne præge sit eget karriereforløb. Dette opnår vi gennem en tæt og individuel sparring med den enkelte kandidat, der følges af en fast konsulent igennem hele hvert enkelt forløb.

 

Vi stiller krav til kandidater, der følger et forløb hos franklin & simonsen. Det er efter vores mening et udtryk for respekt over for et andet menneske, at man tillader sig at have rimelige forventninger til både indsats og engagement. Dén, man ikke forventer sig noget af, regner man ikke med, og det er udtryk for manglende respekt. Dette er ikke en holdning, man vil møde hos franklin & simonsen.

 

Alle faste forløb har løbende optag hver mandag.

 

Til individuelt tilrettelagte forløb anbefaler vi en forudgående samtale med hver enkelt kandidat, hvor forventningerne til det kommende samarbejde bliver afklaret.

 

Målet er altid: Kortest mulig vej til beskæftigelse.