Forløb

Vi har en række faste forløb, som job- og arbejdsmarkedscentre kan tilbyde ledige kandidater. Indgangen til et forløb hos os vil derfor næsten altid være, at den kommunale jobkonsulent i en samtale med den ledige beslutter at tilbyde et forløb hos os. Undertiden deltager den lediges a-kasse også i denne samtale.

 

Varigheden af forløbet vil afhænge af kandidatens situation, og her er længden af ledigheden en vigtig faktor. Vi tilbyder forløb med en varighed på 6 uger, 8 uger og 13 uger. Hvis kandidaten er meget tæt på et dagpengestop, kan der aftales et forløb af kortere varighed.

 

Udover disse faste forløb kan vi tilrettelægge individuelle karriereudviklingsforløb, der er tilpasset kandidater, som befinder sig i en helt særlig situation. Det kan dreje sig om markante brancheskift, om sproglige barrierer i forhold til dansk, men det kan også handle om kandidater, der har en så specialiseret faglighed, at der kræves en særlig indsats.

 

Endelig tilbyder vi at løse opgaver i forhold til genplacering. Mange virksomheder, der er nødt til at opsige en medarbejder eller flere, tilbyder et genplaceringsforløb hos en privat virksomhed. Her kan franklin & simonsen tilrettelægge et individuelt forløb, hvor både varigheden og indholdet er hundrede procent tilpasset til den konkrete situation, som den opsagte medarbejder befinder sig i.