Kandidater

Som kandidat ved franklin & simonsen vil du opleve et samarbejde, der bygger på engagement, positive forventninger til din indsats og til resultatet af dit forløb hos os. Vi betragter ledighed som en mulighed for en fornyet og intensiveret karriereudvikling, og vi tror på det enkelte menneskes lyst til at yde en konstruktiv indsats.

 

Allerede fra dag ét går vi i gang med at udarbejde redskaber, der skal bruges i arbejdet med at sikre din videre karriereudvikling. Du vil i starten af dit forløb blive tilknyttet en fast konsulent, som løbende giver dig sparring og følger op på de resultater, vi sammen arbejder henimod.

 

For at opnå gode resultater er det en forudsætning, at du er parat til at blive mødt med forventninger til din egen indsats. Du skal turde lade os udfordre din indstilling til ledighed og være klar til at se ledighed som en anledning til karriereudvikling.

 

Vi bygger vores arbejde med kandidater på at være udadvendte og opsøgende. Den aktive virksomhedskontakt er selve fundamentet i denne metode. Som kandidat hos franklin & simonsen vil din individuelle konsulent anvende vores store virksomhedsnetværk til at afsøge mulige jobåbninger, der passer til dine erfaringer og kompetencer. På baggrund af denne indsats kan du hente inspiration til dit eget opsøgende arbejde over for mulige arbejdsgivere.

 

De fysiske rammer er vigtige, når der skal skabes gode resultater, og hos franklin & simonsen vil du opleve lyse og venlige lokaler.