Indhold

Vi arbejder hundrede procent individuelt med alle vores kandidater, og vores indsats tager altid udgangspunkt i den enkelte kandidats helt konkrete situation. Alle har et unikt karriereforløb, og da strategien for at få det næste job skal udarbejdes med baggrund i de erfaringer, man vil bringe med sig, skal strategien også udarbejdes helt individuelt.

 

Vores fokus ligger altid på de dele af din fortid, der kan bruges konstruktivt til at bringe dig ind i fremtiden. Vi prøver derfor også at se nye muligheder. Strategien, som vi fastlægger sammen med dig, skal bygge på de positive forventninger og ønsker, du har til den måde, som din karriere skal forme sig i fremtiden.

 

Alle har haft en irriterende kollega.

Alle har haft dårlige arbejdsopgaver.

Alle har haft en middelmådig chef.

 

Men hvis dit fokus er på en masse negative ting fra fortiden, mister du dit fokus på de mange positive ting, der kan ske i fremtiden. Dette fokus vil vi gerne hjælpe dig med at flytte.

 

Allerede fra første dag i dit forløb hos os går vi i gang med dette arbejde, og det foregår på denne måde:

 

Introduktion

Den første mandag møder du kl. 9.00. Her introducerer vi dig til forløbet, rammerne og indholdet. Derefter arbejder vi med dit CV, som vi derfor beder dig medbringe på din bærbare computer eller på en USB-nøgle i et fil-format, som vi kan redigere i, f.eks. Word. Dagen er slut, når dit CV er blevet tilrettet i forhold til vores skabelon.

 

Den efterfølgende tirsdag kl. 9:00 får du et oplæg om de vigtigste elementer i jobsøgning, blandt andet: klar kommunikation, den gode ansøgning, telefonisk kontakt til virksomheder samt kunsten at gå til jobsamtale. Oplægget efterfølges af en workshop, hvor en konkret ansøgning bliver udarbejdet.


Herefter vil du blive tilknyttet en individuel konsulent, som gennem samtaler og sparring hjælper dig videre med din karriere. Det sker i samarbejde med dig, og vi forventer, at du naturligvis medvirker aktivt i dette arbejde.

 

 

Afklaringsfasen

Du og din individuelle konsulent udarbejder en strategi for at bringe dig videre med din karriere. I denne fase tager I udgangspunkt i din faglige profil. Hvor stor er din faglige bredde, hvilke brancher er relevante, og hvilke konkrete virksomheder skal kontaktes? Kan dine kompetencer bruges inden for en branche, du ikke havde tænkt på?

 

 

Aktionsfasen

Her går det opsøgende arbejde i gang. Din konsulent vil i denne fase kontakte en række virksomheder på vegne af dig, og du arbejder selv med din jobsøgning og dine kontakter. Alle henvendelser til virksomheder skal have skarphed og kvalitet, uanset om du søger på opslåede job, kontakter virksomheder uopfordret, bruger netværk, telefoniske henvendelser eller møder personligt op hos en virksomhed. Din faglige profil skal stå knivskarpt, så virksomhederne med det samme kan se dine kompetencer.

 

 

Reaktionsfasen

De mange kontakter giver en række reaktioner fra virksomhederne. Vi vurderer løbende, om strategien skal justeres for at opnå det ønskede resultat: en aftale med en konkret virksomhed om job, løntilskud eller relevant virksomhedspraktik. Når du bliver indkaldt til en samtale hos en virksomhed, klæder vi dig på til at håndtere både gode og mindre gode spørgsmål. Hvis samtalen forløber godt, går dit forløb ind i den sidste fase:

 

 

Aftalefasen

Her får du alle aftaler på plads med den virksomhed, du har været til samtale hos, og vi afslutter dit forløb hos os.