Sara Christensen

Sara er kandidat i international virksomhedskommunikation, som hun har bygget ovenpå en uddannelse i religion. Hun er bl.a. optaget af, at skriftligheden skal være skarp, fokuseret og vedkommende, og hendes udgangspunkt ligger altid hos den enkelte kandidats særlige behov og kan formuleres på denne måde: "På hvilke punkter kan jeg hjælpe dig bedst muligt, så du kommer tættere på dit drømmejob?"

 

I forhold til det kreative område har Sara særlige kompetencer, ligesom hun har særdeles godt indblik i sundhedsområdet og de særlige vilkår, der gør sig gældende dér. Hendes tilgang til arbejdet med kandidaterne bygger på struktur og realistiske jobønsker, og hendes særlige evner til at bruge skemaer og regneark til at give overskuelighed kommer både hendes kandidater og kolleger til stor gavn.