Resultater

Det skal give konkrete resultater at være i et forløb hos franklin & simonsen. De fleste af vores resultater skabes, mens den enkelte kandidat er i forløb hos os, og her kan vi umiddelbart se effekten af vores arbejde. Vi kan også være med til at fejre det nye job sammen med kandidaten, og det sker undertiden, at vi om fredagen markerer ugens gode nyheder med et symbolsk glas champagne.

 

Andre resultater skabes, efter at kandidaten har afsluttet sit forløb hos os. Det kan f.eks. dreje sig om en relevant virksomhedspraktik, som vi i samarbejde med kandidaten har etableret, og som fører til en ordinær ansættelse. Her er det ikke altid, at vi får besked fra kandidaten. Når man lige har fået besked om, at drømmejobbet er kommet i hus, er der måske også andre ting, man har mere lyst til end at ringe til sin konsulent hos franklin & simonsen.

 

98 procent af vores kandidater indgår i forbindelse med forløbet hos os en aftale med en virksomhed, enten om ordinært arbejde, løntilskud eller relevant virksomhedspraktik.

 

Som privat virksomhed har vi ikke adgang til at udsøge personfølsomme oplysninger i landsdækkende databaser, og derfor er vi i vores resultatopgørelser afhængige af, hvad vores kandidater selv oplyser til os.

 

Med disse forbehold er her resultaterne af de seneste målinger.

 

 

August 2017

Resultaterne af denne måling omfatter kandidater, der har gennemført et forløb på op til 13 uger.

Forløbet er målrettet kandidater med mindst 16 måneders ledighed.

Denne måling foretages løbende og er således ikke endeligt afsluttet, idet forløbet frem til oktober 2017 hver uge modtager nye kandidater.

Resultaterne bygger på oplysninger, vi modtager direkte fra kandidaterne, og vi vil løbende opdatere resultaterne.

60 procent har fået ordinær beskæftigelse.

7 procent er påbegyndt uddannelse.

De resterende kandidater har indgået aftaler om enten løntilskud eller relevant virksomhedspraktik.

 

 

Maj 2016

Resultaterne af dene måling omfatter kandidater, der havde deltaget i et forløb på 6 uger.

Kandidaterne var særligt udvalgt af deres lokale jobcenter ud fra alder: Alle kandidater var fyldt 50 år.

Resultaterne bygger på jobcentrets måling gennem opslag i beskæftigelsessystemets databaser.

Målingen blev foretaget ca. to uger efter, at forløbet var afsluttet og omfattede kandidater, der havde gennemført forløbet.

64 procent havde fået ordinær ansættelse.

De resterende kandidater har indgået aftaler om enten løntilskud eller relevant virksomhedspraktik.