Genplacering

Når man som virksomhed er nødt til at tage afsked med én eller flere medarbejdere, kan hjælp til genplacering være et relevant tilbud. For de berørte medarbejdere giver det øget tryghed, og det kan være med til at give arbejdsro for virksomhedens øvrige ansatte.

 

Hos franklin & simonsen kan vi tilbyde et forløb, hvor vi gennem afklaring af medarbejderens kompetencer arbejder konstruktivt og målrettet på at sikre genplacering på arbejdsmarkedet.

 

Forløbet bliver tilrettelagt på baggrund af den konkrete situation, som virksomheden og den eller de opsagte medarbejdere befinder sig i. Vores erfaring er, at de bedste resultater med genplacering som regel opnås, når vi inddrages i processen så tidligt som overhovedet muligt. Hvis der er tale om en fritstilling af medarbejderen, vil det være naturligt at bruge denne periode på målrettet arbejde med karriereplanlægning for at sikre en god genplacering. Vi tilpasser dog altid gerne et forløb, der kan give et konkret resultat, også når virksomheden har valgt ikke at fritstille medarbejderen.

 

Kontakt Heidi Simonsen for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde.