Rekruttering

Kvalificerede og motiverede medarbejdere er en af de vigtigste forudsætninger for at drive en velfungerende virksomhed, der kan honorere skiftende krav fra både kunder og øvrige samarbejdspartnere. I arbejdet med at tiltrække nye medarbejdere er det derfor helt afgørende at sikre, at denne rekrutteringsproces finder sted med fokus på både virksomhedens forventninger og mulige kandidaters evne til at indfri disse.

 

Arbejdet med at rekruttere nye medarbejdere kræver i sig selv mange ressourcer. Mange virksomheder vælger at benytte sig af netværk gennem ansatte og samarbejdspartnere, mens andre anvender rekrutteringsfirmaer. Den første løsning indebærer en risiko for personalemæssig indavl, hvor flere og flere medarbejdere er involveret i hinandens private gøren og laden. Den anden løsning er som oftest en yderst bekostelig affære.

 

Hos franklin & simonsen kan vi tilbyde en løsning, der hverken belaster relationerne hos medarbejderne eller virksomhedens regnskab.

 

I kraft af vores samarbejde med job- og arbejdsmarkedscentre fra hele Fyn har vi altid kontakt med en lang række kandidater, der er fagligt velfunderede og personligt motiverede for at løfte nye udfordringer. Vi vil derfor hurtigt kunne besvare en henvendelse fra en virksomhed, der har et konkret ønske om arbejdskraft.

 

Hvis vi umiddelbart kan formidle kontakt til en kandidat, der passer til virksomhedens krav til faglige og personlige kompetencer, aftaler kandidaten og virksomheden selv et tidspunkt for en samtale. Prisen for denne form for rekruttering er absolut konkurrencedygtig: 0,- kr.

 

Hvis vi ikke umiddelbart kan formidle kontakt til en egnet kandidat, giver vi med det samme besked til virksomheden om dette. Vi er derefter parat til at drøfte rammerne for at igangsætte en egentlig rekrutteringsproces. Prisen for dette aftales med direktør Heidi Simonsen.